VỀ VIỆC KIỂM TRA KẾT QUẢ TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ ĐỢT II NĂM 2020

Căn cứ Thông báo số 01/TB-HĐKT ngày 12/10/2020 của Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, về việc tổ chức kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư khu vực phía Nam Đợt II năm 2020 (đã được đăng trên website của Liên đoàn Luật sư Việt Nam và của Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh). ...Chi tiết

THÔNG BÁO: VỀ VIỆC NỘP BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật Sư Thành Phố Hồ Chí Minh đề nghị Văn phòng luật sư, Công ty luật nộp báo cáo hoạt động năm 2020 (mẫu biểu và thời hạn báo cáo theo Thông tư 03/2019/TT-BTP của Bộ Tư pháp ngày 20/03/2019 kèm theo). ...Chi tiết

THƯ KÊU GỌI: ĐÓNG GÓP ỦNG HỘ ĐỒNG BÀO MIỀN TRUNG

Những ngày vừa qua, đồng bào Miền Trung đang gồng mình chống chọi bão lũ, sạt lỡ đất nghiêm trọng liên tiếp xảy ra. Những mất mát, đau thương mà đồng bào Miền Trung đang gánh chịu do bão lũ gây ra không gì có thể bù đắp!Phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, máu chảy ruột mềm, Ban Chủ nhiệm kêu gọi các tổ chức hành nghề luật sư, luật sư và người tập sự hành nghề luật sư chung tay đóng góp ủng hộ đồng bào Miền Trung ruột thịt vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống. ...Chi tiết

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU HUY HIỆU VÀ LOGO ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: huy hiệu và logo Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh. ...Chi tiết

THÔNG BÁO VỀ VIỆC XỬ LÝ KỶ LUẬT LUẬT SƯ

Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 03/QĐKL-ĐLS ngày 24/8/2020, áp dụng hình thức xử lý kỷ luật xoá tên khỏi danh sách thành viên Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh đối với luật sư: TRƯƠNG QUANG DÂN,sinh ngày: 20/4/1964 ...Chi tiết

THÔNG BÁO: VỀ VIỆC NỘP HỒ SƠ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ- ĐỢT 35 (LẦN 1/2020)

Căn cứ kết quả kỳ kiểm tra hết tập sự hành nghề luật sư do Liên đoàn Luật sư Việt Nam tổ chức từ ngày 17- 19/7/2020 tại TP.Hồ Chí Minh (kèm theo Thông báo số 38/TB-HĐKT ngày 04 tháng 8 năm 2020 của Hội đồng Kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư Đợt 1/2020). ...Chi tiết


   Trang sau >>