Tin tức - sự kiện

Trong buổi gặp mặt đã diễn ra lễ ký kết hợp tác giữa Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) – Viện Hàn lâm KHCNVN với Trường Đại học Trento về trao đổi giảng viên và sinh viên trong khuôn khổ chương trình Eramus + giai đoạn 2017 – 2021. Trong khuôn khổ chương trình Eramus +, hàng năm hai trường sẽ trao đổi các giảng viên và sinh viên trong các lĩnh vực liên quan đến ICT, vật liệu mới và sinh học.
Xem chi tiết
Chiều ngày 30/3/2015, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam GS Châu Văn Minh đã có buổi tiếp Chủ tịch Liên hiệp trường Pháp hỗ trợ cho Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH Consortium) ông M. Bernard Legube. Tham dự buổi tiếp còn có, PGS.TS Ninh Khắc Bản, Trưởng ban Hợp tác quốc tế, ông Jacques  Erschler - Cố vấn chủ tịch USTH Consortium, bà Céline Gaussen -Tổng thư kí USTH Consortium, ông Patrick Boiron - Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH), ông Mehdi Salim - Tùy viên phụ trách Hợp tác giáo dục đại học và nghiên cứu thuộc Đại sứ Quán Pháp. 
Xem chi tiết
Ngày 24/5/2013, tại Phòng thí nghiệm hợp tác quốc tế về gen lúa, Viện nghiên cứu vì sự Phát triển (IRD), Viện Công nghệ Thông tin (IOIT) thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) và Đại học La Rochelle (Pháp) đã chính thức ký kết Thỏa thuận khung về hợp tác nghiên cứu và đào tạo lĩnh vực Công nghệ Thông tin và Truyền thông.
Xem chi tiết
Xem chi tiết
Ngày 31/7/2012, tại Lễ ký Biên bản ghi nhớ giữa Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) và Trung tâm Vệ tinh Quốc gia (VNSC), phó giáo sư Phạm Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Vệ tinh Quốc gia cho biết trung tâm dành ít nhất năm vị trí làm việc mỗi năm cho sinh viên USTH.
Xem chi tiết