Thành viên & Liên hệ


Ban Nghiên cứu, Đổi mới và Chuyển giao Công nghệ (DRITT)
Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội
Phòng 718, Tầng 7, Tòa nhà A21, Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam
18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: (+84-24) 37.91.85.20
Email: dritt@cddxhkxy.com
 
TS. Trần Đình Phong
Đồng Trưởng Ban
 
PGS. Vũ Thị Thu Hà
Phó Ban

Ms. Lê Thị Hương Giang
Thư ký
 
 

Chia sẻ: